Nabídka


Další rozvolňování omezení v CST Ďáblice

Míla

21.6.2020

Informace

Přečteno: 81


AKTUAKIZOVÁNO!!! Postupně dochází k dalšímu rozvolňování omezení na našem sportovišti a proto přinášíme souhrn toho, co se smí či spíše nesmí od pondělí 22. 6. 2020, kdy došlo k další vlně.


Od 22. 6. 2020 se pro nás oproti datu 8. 6. nic nemění. Stále platí stejná omezení, uvedená níže. Děkujeme vám za jejich dodržování a respektování. Příští týden bychom se měli dovzvědět, zda přijdou nějaké úlevy aspoň na letní prázdniny. 

Pravomoci vydávat omezení přešly po skončení nouzového stavu na Ministerstvo zdravotnictví a Vláda ČR ja pouze potvrzuje. Tím se jednotlivá usnesení a vyhlášky stávají stále méně přehlednější a bohužel i právní výklady ČUS.PTU a Národní unise sportzu jsou s velkým zpožděním.

 

Od pondělí 8. 6. 2020 aktuáklně platí:

 

 • se omezuje provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

  • omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,

  • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

  • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

  • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

  • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

  • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,

  • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,

  • ve sprchách zajistit co největší možné odstupy,

  • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,

  • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),

  • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,

  • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,

 1. S ohledem na velikost šaten z toho plyne max. 3 osoby najednou v šatně

 2. S ohledem na velikost sprch z toho plyne max. 1 osoba ve sprše.

Nadále používání zejména sprch, ale i šaten nedoporučujeme. S ohledem na členotost skříněk, nedoporučujeme používání skříněk.

Trvá povinnost dezinfikovat si ruce po každém použití šatny a WC (dezinfekce na umyvadle – u mužů na WC na umyvadle).

Na základě povinnosti nosit roušku v uzavřených prostorách, která jsou veřejná, trvá povinnost nosit roušku v přilehlých prostorách Centra stolního tenisu. Výjimku mají právě sportojící sportovci při zápasu nebo tréninku.

K dispozici je desinfekce na desinfikování míčků, pálek apod.  


Sdílet na FacebookuZpět


Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je úterý
07.07.2020

Rezervujte zde

Petr Barcal - realitní makléř

Na provoz tohoto sportoviště přispévá hl. m. Praha